Sobre el blog


Lletres i TICs és el blog d'una persona que ha fet del seu treball, el de la paraula escrita, una de les seues passions. En aquest blog trobareu articles relacionats amb aquest món meravellós en un sentit ampli:
  • correcció, traducció, edició i redacció de textos;
  • qüestions diverses sobre el món editorial;
  • ortografia, gramàtica i normativa en general;
  • qüestions d'ortotipografia;
  • presentació, disseny i maquetació de documents;
  • blogs, webs i tecnologies de la paraula;
  • qualsevol altre tema que puga sorgir pel camí.

Lletres i TICs pretén, doncs, ser una oportunitat de parlar sobre els temes professionals que m'interessen i que conec, però també de seguir aprenent, formant-me i ampliant els meus coneixements, ja siga investigant per a redactar els articles o gràcies a les vostres aportacions per mitjà dels comentaris. Un blog sense la retroalimentació que proporciona la comunicació amb els lectors perd part de la seua raó de ser. Per això voldria animar els lectors, habituals o ocasionals, a deixar les vostres crítiques constructives, tirons d'orella, matisacions, complements o —per què no dir-ho— felicitacions quan us semble convenient.

Ens anem llegint!