dimarts, 20 d’octubre del 2015

Els estils de MS Word (2): automatització de processos


En l'entrada anterior ja vaig definir els estils com un conjunt de característiques de format que poden aplicar-se de manera agrupada a un text sencer o a un fragment seleccionat. Aquestes característiques de format poden ser de caràcter —lletra, mida, color, estil...— o de paràgraf —alineació del text, espai entre paràgrafs, interlineat...

També vaig comentar un altre aspecte fonamental com és el fet que alguns estils permeten establir una jerarquia en els títols dels apartats del nostre text. Es tracta dels estils predeterminats que en MS Word vénen anomenats com a Títol 1 (és a dir, títol més important), Títol 2 (el següent en importància), Títol 3... i així successivament.


divendres, 10 de gener del 2014

Els estils de MS Word: característiques i alguns consells

La tecnologia posa al nostre abast multitud d'eines amb un potencial enorme que els usuaris poques vegades estem en disposició d'aprofitar plenament. Tenim les eines, però ens falta el coneixement que aporta l'experiència. En aquesta entrada em centre en els estils dels processadors de textos: un recurs que suposa nombrosos avantatges i cap inconvenient, i que, tanmateix, és desconegut per molta gent.

divendres, 25 d’octubre del 2013

Les fases de correcció en el procés editorial

En aquesta entrada em centre en la descripció de les diverses fases de correcció que pateix l'original d'un autor des que inicia el seu recorregut editorial fins que veu la llum. Per més discutibles que siguen algunes pràctiques de la indústria, seria injust no reconéixer les aportacions de les editorials a la cadena de valor del llibre (disseny, maquetació, publicitat, canals de venda i distribució…). I dins d'aquesta cadena, la correcció és un element cabdal per la influència directa que té en la qualitat del producte, a la qual difícilment podrà aspirar qui opte pel camí de l'autopublicació.

dimarts, 23 de juliol del 2013

Els sistemes de traducció automàtica: 8 errors habituals

Els sistemes de TA són àmpliament usats hui dia per empreses, institucions o individus, tant a nivell personal com professional. És ben sabut que aquestes eines, tot i que impliquen un avantatge clar en relació amb el temps de traducció, suposen una font d'errors que van des d'aspectes sintàctics bastants subtils fins als errors més grollers que poden fer perdre la credibilitat de qualsevol. Hui, analitzem els errors més habituals.

Machine translation

diumenge, 9 de juny del 2013

Textos en bandera, algunes recomanacions

Els textos no justificats, o en bandera, són cada vegada més habituals en tota mena d'escrits. Aquesta afirmació no sols és vàlida per als textos que es difonen a nivell personal per la xarxa, sinó també per a edicions acurades. Malgrat tot, el coneixement de les normes d'aquest tipus de composició no estan tan esteses. Ací van algunes recomanacions a l'hora de presentar els nostres textos en bandera, amb l'esperança que vos resulte útil.

Peace
El paràgraf en bandera presenta una part fixa, l'equivalent al màstil, i una de variable, que seria la part que oneja al vent.
Foto de Fernando de Sousa.

diumenge, 14 d’abril del 2013

Algunes recomanacions sobre el paràgraf

El paràgaf és molt probablement un dels elements textuals més desconeguts. Són pocs els manuals de redacció que n'aborden les característiques o els professors que li dediquen l'atenció que mereix. Com a conseqüència, no és poc freqüent trobar textos amb paràgrafs deficients: tirallongues interminables de paraules, textos desestructurats en què s'utilitza el punt i a part com si fóra punt i seguit o paràgafs amb poc o gens d'unitat interna. En aquesta entrada expliquem com millorar tant la presentació com la redacció dels nostres paràgrafs.


Párrafo


dimecres, 6 de febrer del 2013

Les abreviacions (III), sigles i acrònims

Les sigles i els acrònims han esdevingut els procediments abreviatius amb més vitalitat actualment. Així, cada vegada és més habitual trobar noms propis d'empreses o institucions, o noms comuns per a designar les noves realitats científiques i tecnològiques formats amb aquestes abreviacions. Aquesta situació justifica la importància de conéixer les normes més bàsiques per a formar-les i utilitzar-les correctament. 


Siglas y acrónimos
Respectivament, exemples d'acrònim, sigla pròpia sil·làbica, sigla pròpia alfabètica i sigla impròpia.

dimarts, 27 de novembre del 2012

Quan usar i com posar el guió

El guió és un signe ortogràfic que està caient en desús, especialment en els textos autoeditats i en pàgines web. Aquesta circumstància està causada, en bona part, pel desconeixement de les funcions que acompleix i, sobretot, pel desconeixement que tenen molts usuaris d'aparells electrònics sobre com s'ha de posar. D'aquestes dues qüestions, en parlem en aquesta entrada. dimarts, 13 de novembre del 2012

Les abreviacions (II): les abreviatures

Dels diversos tipus d'abreviacions, les abreviatures són les que tenen un ús més restringit. És per això que és convenient tindre mesura a l'hora d'emprar-les, tindre a mà documents de consulta que arrepleguen les més habituals i, sobretot, ser conscients que hi ha una sèrie de normes ortogràfiques que cal conéixer per a fer-ne un ús adequat. De tot això, en parlen en aquest apunt.


Manual de documents i llenguatge administratius, de la Universitat Jaume I. Hi ha nombrosos manuals com aquest que cal consultar a l'hora d'utilitzar abreviatures.

divendres, 2 de novembre del 2012

Les abreviacions (I), qüestions generals

Les abreviacions són un recurs ortogràfic que permet estalviar temps i sobretot espai. No obstant això, és relativament habitual trobar-nos amb textos que en fan un ús abusiu, situació que normalment impedirà que el lector tinga una comprensió plena de l'escrit. És important, doncs, conéixer les restriccions a l'hora d'emprar-les i també saber aplicar les normes pròpies de cada tipus d'abreviació. Vegem-ho amb detall.

abreviacions, abreviatures, sigles, símbols, acrònims