diumenge, 8 de juliol de 2012

Combinacions de teclat útils per a correctors i traductors

Cada professió té els seus trucs i els seus secrets. En el món de l'edició, la correcció i la traducció de textos, el domini de les eines informàtiques és cada vegada més important i, quan parlem d'informàtica, les dreceres de teclat són un recurs fonamental per a guanyar temps. En aquest article enumere les combinacions que, al meu parer, resulten més útils a l'hora de treballar amb textos.

Foto de Quinn deEskimo.

En la tasca d'editors, correctors i traductors —com en qualsevol altra professió, de fet— és important tindre un bon domini de les eines de treball. En el nostre cas, és fonamental saber moure'ns pels documents que hem de corregir, traduir o editar: seleccionar text, aplicar format, copiar i apegar fragments del text, anar al punt exacte on hem d’introduir alguna modificació o eliminar incorreccions són accions que duem a terme constantment. Saber fer aquestes accions de la manera més ràpida i eficient possible suposa un avantatge considerable en la mesura que ens permet guanyar temps, i el temps significa diners.

És evident que les habilitats principals del corrector són de tipus intel·lectual: domini de la normativa, ortotipografia, convencions, adaptació de noms propis estrangers... Tanmateix, ser eficients a l’hora d’introduir els canvis que calguen en un document no és una qüestió secundària. Per a aconseguir aquesta eficiència, el fet de treballar amb el teclat i evitar tant com siga possible l’ús del ratolí és un recurs fonamental: cada vegada que separem la mà del teclat per a usar el ratolí i executar l'acció que volem, amagada darrere de les pestanyes i finestres del programa, estem perdent temps. No és una pèrdua important, potser unes dècimes de segon en cada acció, però si ens parem a pensar en les vegades que les executem ens adonarem de la incidència que poden arribar a tindre en la nostra activitat.

A diferència de les habilitats del corrector de què parlava adés, aprendre a utilitzar el teclat per a executar les accions més habituals és una destresa mecànica que no demana cap esforç intel·lectual. Aquest és el motiu pel qual algú que no hi estiga acostumat pot tindre la impressió que, més que guanyar temps, en perd. Cal tindre en compte que és necessari adquirir una certa pràctica que ens permeta automatitzar els moviments de les mans. Tanmateix, a mesura que ens hi anem acostumant els beneficis es faran evidents i difícilment se’ns ocorrerà de tornar al ratolí.

Les combinacions de tecles que indique a continuació funcionen sobretrot amb el Word per a PC, encara que la majoria també funcionen amb altres processadors de textos i editors web. A banda d’això, també voldria remarcar que no pretenc inventar res: sóc conscient que molta gent ja coneix i usa aquestes combinacions habitualment. Això no obstant, aquelles persones que comencen en l’edició i la correcció de textos o, simplement, aquells que pel motiu que siga no s’han plantejat de fer les coses d’una altra manera potser trobaran algunes funcionalitats interessants.

Abans de començar, vos deixe aquesta imatge on apareixen destacades les tecles a què faré referència. També seria aconsellable d'anar provant les combinacions a mesura que aneu llegint, ja que així entendreu millor les funcions de cada combinació.

Punxeu damunt de la imatge per a ampliar

Combinacions de desplaçament


Aquestes combinacions ens ajuden a arribar amb exactitud al punt del text on hem d'introduir alguna modificació. Tots aquests moviments es duen a terme des del lloc on es troba el cursor en el moment que executem l’acció.

 • Fletxes de direcció (← ↑ → ↓): mou el cursor caràcter per caràcter  (← / →)  o línia a línia  (↑ / ↓) .
 • Ctrl + →: passa el cursor al principi de la paraula següent.
 • Ctrl + ←: passa el cursor al principi de la paraula anterior.
 • Ctrl + ↑: passa el cursor al principi del paràgraf en què ens trobem.
 • Ctrl + ↓: passa el cursor al principi del paràgraf següent (per ser més exactes, va al principi del retorn de línia següent, amb independència de si hi ha escrita alguna cosa o no).
 • Inici: passa el cursor al principi de la línia.
 • Fi: passa el cursor al final de la línia.
 • Ctrl + inici: passa el cursor al primer caràcter del document.
 • Ctrl + fi: passa el cursor al darrer caràcter del document.

Combinacions de selecció del text


Si a qualsevol d’aquestes combinacions li afegim la tecla shift (que normalment apareix representada amb ⇑, situada just damunt de la tecla ctrl) seleccionarem tot el text que hi ha entre el punt on es troba el cursor i el desplaçament que hem fet. 

 • Shift + tecles de direcció: selecciona el text caràcter per caràcter    (← / →) o línia a línia (↑ / ↓).  
 • Ctrl + shift + →: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi de la paraula següent.
 • Ctrl + shift + ←: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi de la paraula anterior.
 • Ctrl + shift + ↑: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi del paràgraf.
 • Ctrl + shift + ↓: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al final del paràgraf.
 • Shift + inici: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi de la línia.
 • Shift + fi: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al final de la línia.
 • Ctrl + shift + inici: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al primer caràcter del document.
 • Ctrl + shift + fi: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al darrer caràcter del document.
 • Ctrl + e: selecciona tot el contingut del document (fora de Word, també podem trobar la combinació ctrl + a).

Combinacions d’edició de text


Una vegada que hem arribat al punt del text on volíem anar o que hem seleccionat el fragment de text que volem modificar, és hora de fer alguna cosa amb el text: suprimir, modificar, aplicar format... A continuació trobeu les combinacions de tecles que ens permeten fer les accions més habituals.

 • Ctrl + ⇐ (retrocés): elimina des del punt on tenim el cursor fins al principi de la paraula; per tant, si el cursor es troba al final de la paraula, eliminarem la paraula completa.
 • Ctrl + supr: elimina des del punt on tenim el cursor fins al final de la paraula; per tant, si el cursor es troba al principi de la paraula, eliminarem la paraula completa.
 • Ctrl + k: introdueix la cursiva en el text seleccionat (fora del Word, també podem trobar la combinació ctrl + i, que correspon a la inicial de l’equivalent en anglés, italic).
 • Ctrl + n: introdueix la negreta en el text seleccionat (fora del Word, també podem trobar la combinació ctrl + b, que correspon a la inicial de l’equivalent en anglés, bold).
 • Ctrl + s: introdueix el subratllat en el text seleccionat (fora del Word, també podem trobar la combinació ctrl + u, que correspon a la inicial de l'equivalent anglés underline). Aprofite per a puntualitzar que, al meu parer, com menys empreu el subratllat en un text, millor —tret que utilitzeu un programa d'edició professional que permeta fer els ajustaments necessaris. 
 • Ctrl + shift + l: introdueix la versaleta en el text seleccionat.
 • Ctrl + j: compon el text justificat.
 • Ctrl + q: compon el text en bandera, o alineat a l'esquerra.
 • Ctrl + t: compon el text centrat.
 • Ctrl + d: compon el text alineat a la dreta.
 • Ctrl + x: retalla el text seleccionat.
 • Ctrl + c: copia el text seleccionat.
 • Ctrl + v: apega el text seleccionat.
 • Ctrl + +: introdueix superíndex.
 • Ctrl + =: introdueix subíndex.
 • Ctrl + shift + espai: introdueix un espai fix, que no varia amb la justificació de la línia i que manté units dos elements que quedarien separats en dos línies diferents amb un espai normal. Això és molt útil quan volem evitar, per exemple, que una xifra quede a final de línia i el símbol que l'acompanya (com ara la m de metres, el % de percentatge, la L de litres, etcètera) quede al principi de la següent.
 • Ctrl + enter: introdueix un salt de pàgina.

Com a complement a tot això, és fonamental conéixer i recordar la combinació ctrl + z, que ens permet desfer l'última acció que hem realitzat. Així, quan ens enganyem a l'hora d'introduir una combinació de tecles i fem una cosa totalment diferent de la que preteníem, no ens hem de posar nerviosos: simplement polsem ctrl + z i arreglat (tant de bo tots els errors que cometem es pogueren solucionar tan fàcilment). En canvi, si el que volem és refer una acció que hem desfet, haurem de polsar ctrl + y

Voldria acabar aquesta entrada amb una informació pràctica que ens ajudarà a millorar la nostra competència amb l'ús del teclat amb Word. Dins de la pestanya Eines, trieu l'opció Personalitzar. Aleshores s'obrirà el quadre de diàleg que teniu en la imatge següent on podeu activar l'opció «Mostrar tecles de mètode abreujat en la informació de pantalla». Si l'activeu, cada vegada que poseu el cursor sobre algun element de la barra d'eines o que desplegueu algun menú, vos apareixerà entre parèntesi la combinació de tecles que activa l'acció. Cal tindre en compte que no totes les eines de Word tenen tecles de mètode abreujat, encara que, per sort, el programa ens permet assignar combinacions de tecles a les eines que no en tenen o fins i tot modificar les que vénen predefinides. Però això, ja serà qüestió d'una altra entrada.

Quadre de diàleg: Eines  Personalitzar

I fins ací les combinacions de teclat bàsiques per a correctors, traductors i editors de textos. Com que he intentat centrar-me en les combinacions més habituals (almenys per a mi), potser he oblidat de posar-ne alguna que vosaltres considereu important. No patiu, podeu ampliar la meua llista amb els comentaris de l'entrada. No tingueu vergonya!

Entrades relacionades: Combinacions de teclat amb Mac per a correctors i traductors

Publica un comentari a l'entrada