dijous, 30 de juny de 2011

Com usar el Diccionari ortogràfic (DOPV) de l’AVL

Encetem una sèrie d'entrades sobre com cal usar i quina utilitat podem traure dels diversos diccionaris en línia en la nostra llengua. I comencem pel Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (en avant, DOPV), el primer document normatiu elaborat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'any 2006, i que ha rebut crítiques per la seua escassa utilitat.


Tal com diu el nom, es tracta d'un diccionari que es limita a donar l'ortografia correcta de les paraules que arreplega i, en principi, també la pronunciació. Quan introduïm una paraula en el camp de cerca, i esta es troba en la base de dades, accedim a l'ortografia de les formes flexionades de la paraula que hem buscat quan es tracta un substantiu o un adjectiu (vegeu l'exemple de la imatge 1) i, en la resta de casos, la forma principal o única (verbs, preposicions, interjeccions, adverbis, etc.). A més d'això, també dóna informació morfològica per mitjà d'abreviatures, si bé no ofereix cap recurs perquè l'usuari que no sàpia què signifiquen puga aprendre-ho. Finalment, en alguns casos, dóna preferència a les formes lèxiques valencianes per davant de les dels altres dialectes (vegeu la imatge 2).


1. Entrada de ‘botiguer’
2. ‘Feina’ remet a ‘faena’, forma prioritària

Quant a la pronunciació de les paraules, l'obra es limita a indicar si les e i les o tòniques són obertes o tancades. I això, sempre que l'usuari s'haja pres la molèstia d'instal·lar-se les fonts fonètiques que vénen en la pàgina d'inici del diccionari, perquè, si no, veurà les tancades com a [é] i [ó], i les obertes com a [É] i [Ó] (vegeu la imatge 3). Per exemple, si algú vol saber si cal fer la h de saharià aspirada o muda, o si cal pronunciar la s de resignar sorda o sonora, no ho podrà aclarir amb este diccionari.

3. O oberta falsa

4. Fonts fonètiques
Resumint: amb el DOPV podem saber únicament com s'escriu una paraula i, en el cas que tinga una e o una o tònica, si cal fer-la oberta o tancada. El diccionari pot resultar útil per a saber com s'escriuen les formes flexionades dels substantius i els adjectius, ja que és l'únic cas en què amplia la informació que la majoria de diccionaris solen donar. Així, per exemple, podem consultar-lo per a saber si el plural de imprés és impresos (vegeu la imatge 5), com hauria de ser tenint en compte que ve del participi de imprimir, o impressos, com altres substantius semblants com accés o ingrés. Tret d'això, hi ha molts altres recursos que ens resultaran més profitosos. 
5. Entrada de ‘imprés’


Vos sembla que el ‘Diccionari ortogràfic’ és un recurs útil? L'heu consultat alguna vegada per a resoldre algun dubte?

Publica un comentari a l'entrada