dissabte, 15 d’octubre de 2011

Optimot, la millor alternativa a diccionarisvalencia.es


Fa uns mesos, ens féiem ressò del fet que diccionarisvalencia.es ja no es pot consultar en línia. Tot i esta pèrdua significativa, sobretot per als usuaris valencians, la xarxa proporciona altres recursos, alguns dels quals ofereixen un servei encara més complet que el diccionari desaparegut. Hui ens proposem presentar l'Optimot a aquells que no el conegueu encara. No en farem una descripció detallada, ja que això ens obligaria a estendre'ns més del compte, sinó que ens limitarem a explicar-ne les característiques principals.


1. Gran varietat de recursos 
Optimot és un metacercador que permet fer cerques en nou recursos diferents de manera simultània, entre els quals esmentarem ara els quatre més bàsics: el Diccionari de la llengua catalana (en avant DIEC2), el Diccionari castellà-català i català-castellà d'Enciclopèdia Catalana i els verbs conjugats. Com es pot comprovar, només estos recursos ja ofereixen les mateixes prestacions que el desaparegut diccionari valencià. 

2. Dos possibilitats de buscar informació
Optimot permet fer dos tipus de cerques: la bàsica, que dóna accés a tots els resultats possibles de la base de dades, i l'avançada, que permet seleccionar els recursos que ens interessen i restringir les característiques del terme de cerca. 

Detall del camp de cerca bàsica que permet triar: cerca bàsica, frase 
exacta, criteris lingüístics, castellà-català i verbs conjugats
3. Presentació clara dels resultats
Una vegada que hem introduït el terme en el cercador, Optimot presenta els resultats en dos grans apartats que ens permeten restringir la informació inicial, normalment molt abundant. La columna de l'esquerra presenta totes les entrades amb les primeres frases de la definició o descripció perquè puguem valorar quina és la que més ens pot interessar. Si volem veure el contingut complet d'una de les entrades, només cal que punxem damunt de l'enllaç i apareixerà en la columna de la dreta. Per la seua banda, la columna de la dreta fa una funció doble. D'entrada ens mostra els recursos (DIEC2, diccionari bilingüe, verbs conjugats, etcètera) que ofereixen resultats a la nostra cerca; si només ens interessen, per exemple, els resultats del DIEC2, només cal que punxem damunt de l'enllaç corresponent. L'altra funció, com ja hem comentat, és mostrar l'entrada completa que hem seleccionat a la columna de l'esquerra. Segurament, tot resultarà més clar si feu una prova pràctica i mireu, per exemple, els resultats de la paraula porta.

Mostra de la presentació dels resultats en dos columnes
4. Cerca per lemes i pel corpus textual
Els lemes són les paraules que ens donen accés a les definicions dels diccionaris, de la mateixa manera que es fa en els diccionaris en paper. El corpus textual d'un diccionari és el conjunt de paraules que el conformen, és a dir, els lemes però també les paraules que s'utilitzen en les definicions, els exemples, la fraseologia, etcètera. Quan busquem una paraula en Optimot, els primers resultats solen ser la coincidència de la nostra cerca amb els lemes, però també mostra les aparicions de la paraula en el corpus textual. Això és molt interessant per buscar fraseologia, exemples d'ús de les paraules o, fins i tot, buscar una paraula a partir de la definició («qualitat de verd» ens remetrà a verdor). Per exemple, si volem saber el significat d'ull de poll tenim dos possibilitats: una, anar a l'entrada d'ull i buscar on es troba el nostre objectiu dins de l'extensa entrada, o bé podem buscar directament ull de poll (podem posar-ho entre cometes per a fer una cerca exacta o seleccionar l'opció corresponent en el camp de cerca) i ens mostrarà directament el fragment de l'entrada en què apareix.

5. Lèxic valencià
La principal diferència entre Optimot i el diccionari valencià és la presentació dels anomenats geosinònims (paraules sinònimes que s'expressen de maneres diferents en alguns dels dialectes d'una llengua, com ara espill i mirall). Així, el diccionari valencià donava prioritat a les formes valencianes, mentre que Optimot la dóna a les formes del català central per davant de les dels altres dialectes. Esta prioritat es mostra en els diccionaris a través de la remissió: quan una paraula no està definida i ens remet a una altra, hem d'entendre-la com a secundària; i la paraula a la qual ens remet, que inclou la definició completa, és la principal. Per exemple, en el diccionari valencià, mirall ens remetia a espill (que, per tant, era la forma principal en valencià) mentre que en l'Optimot és just al contrari. Si voleu saber quina és la forma principal en valencià podeu recórrer al Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (encara que no és gens sistemàtic en esta qüestió) o bé al diccionari que s'inclou dins del programa Salt de la Generalitat (que és el mateix que el que ha desaparegut d'Internet). 

Si encara no teniu clar algun dels aspectes que hem explicat en esta entrada, hem trobat este vídeo que il·lustra d'una manera molt clara com funciona este metacercador. Esperem que vos resulte útil.


Coneixíeu l'Optimot? Creieu que és un recurs útil per a aquells que usem el valencià? Optimot encara inclou altres recursos que no hem comentat en esta entrada; vos aninem a fer una ullada i comprovar totes les utilitats que té per als usuaris de la llengua.

Publica un comentari a l'entrada